01. Sep. 2016.

  • Slika freske Belog Anđela iz manastira Mileševa prva je slika poslata satelitskom vezom između Evrope i Severne Amerike 1963. godine. Takođe, slika je jedno vreme upotrebljavana i tokom emitovanja signala u svemir u potrazi za vanzemaljskim životom;
  • Vranjska Banja je banja sa najtoplijom mineralnom vodom u Evropi. Voda temperature od 94° do čak 110°C, kapaciteta 140 litara u sekundi, izbija na površinu zemlje iz desetak izvora. Više informacija na: www.vranjskabanja.co.rs
  • Kod Kostolca je nedavno otkriven skoro potpuno očuvan kostur mamuta star milion godina. Za ovu vrstu mamuta smatra se da je najstarija evropska vrsta i oko pola miliona godina je starija od "rođaka" koji je otkriven u Kikindi 1996. godine;
  • U Medijani kod Niša doneta je odluka da se Rimsko carstvo podeli na Istočno i Zapadno;
  • U Kikindi je prisutno najveće zabeleženo zimsko jato sova malih ušara (Asio otus) u Evropi sa oko 740 jedinki;
  • Obedska bara, zaštićena davne 1874. godine, predstavlja prvo zaštićeno područje u Evropi i drugo u svetu, svega dve godine nakon proglašenja prvog zaštićenog prirodnog dobra, Jeloustona, za nacionalni park;
  • Spomenik "Pobednik" na Kalemegdanu, podignut je 1928. godine na desetogodišnjicu završetka Prvog svetskog rata. Spomenik se prvobitno nalazio u centru Beograda kod Hotela Moskva, ali je usled protesta beogradskih dama zbog obnažene muške figure premešten na Kalemegdan;
  • U kanjonu reke Uvac nalazi se najveća gnezdilišna kolonija beloglavog supa (Gyps fulvus) na Balkanu i takođe, jedna je od većih u Evropi sa oko 500 jedinki i populacijom koja je u stalnom porastu;