06. Sep. 2016.

 • Miroslavljevo Jevanđelje napisano u 12. veku predstavlja najstariji sačuvani srpski rukopis;
 • Na Fruškoj Gori se nalazi najveća koncentracija lipe u Evropi;
 • Đerdapska klisura je najveća rečna klisura Evrope;
 • Lik i hrabrost Duška Popova, dvostrukog tajnog agenta u toku Drugog svetskog rata, koji je rođen u Titelu, poslužio je kao inspiracija Janu Flemingu da stvori najpoznatijeg filmskog agenta - Džejmsa Bonda;
 • Nikola Tesla je jedan od svega 15 naučnika u svetu po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mere (Tesla (T) - gustina magnetnog fluksa)
 • U Perleskom ritu (SRP "Carska bara") prstenovana je jedna od svega dve ikada prstenovane tankokljune carske šljuke (Numenius tenuirostris) koja je označena kao najređa ptica Evrope. Pticu je prstenovao biolog Ištvan Ham 25.9.1971. godine;
 • Topljenje metala, prvi put u istoriji čovečanstva, počelo je u ataru sela Veliko Laole kod Petrovca na Mlavi, na lokalitetu Belovode, 5.400 godina pre nove ere;
 • U Srbiji se nalaze najveći zasadi šljive u Evropi sa zasađenih preko 41 miliona stabala;
 • Nakon što je sredinom 2010. godine ponovo utvrđeno gnežđenje čaplje govedarke nakon više od 120 godina (Bubulcus ibis), Srbija je ponovo postala jedna od retkih zemalja u kojoj se gnezdi svih devet evropskih vrsta čaplji - siva čaplja (Ardea cinerea), crvena čaplja (Ardea purpurea), Velika bela čaplja (Casmerodius albus), mala bela čaplja (Ergetta garzetta), vodeni bik (Botaurus stellaris), Čapljica (Ixobrychus minutus), žuta čaplja (Ardeola ralloides) i gak (Nycticorax nycticorax);
 • Beogradska "Arena" jedna je od pet najvećih dvorana u Evropi;
 • Misija "Heljard" sprovedena 1944. godine, koja je imala za cilj spašavanje američkih pilota oborenih na prostoru Jugoslavije