15. Dec. 2017.

Banca Intesa: Kada ne možete da kažete ne, mi kažemo što da ne!