02. Nov. 2018.

Srbija se upisuje na mapu po jedinstvenoj tehnologiji proizvodnje borovnice - zasad sa borovnicama u saksiji nalazi se u Gruži i predstavlja pravo naučno i proizvođačko blago.

Ovaj zasad je star sedam godina, u osmoj je vegetaciji, borovnice su visoke 160 centimetara, a broj grana se kreće do 15. Jasminka Milivojević sa Poljoprivrednog fakulteta objašnjava da su borovnice posađene u saksijama od 113 litara. Saksije su karakteristične, napravljene su od polipropilenske plastike i nemaju dno, a umesto dna je stavljena mreža kao zaštita od štetočina, dok zaštitu od korova pruža agrotekstil postavljen između redova.

- Ispitivanja su pokazala da velike saksije daju stimulans razvoja, korena pa biljka ranije daje dobar volumen žbuna koji će obezbediti maksimalne prinose za dve do tri godine. U ovom zasadu imamo 4.170 biljaka po jednom hektaru, a znamo da je u sistemima gajenja u zemlji taj broj mnogo manji i kreće se između 2.700 do 3.300. Gustina sklopa po jedinici površine može se i povećati. Ako bismo smanjili rastojanje između redova sadnje, prinos bi se povećao na 5.505, što je i gornja granica koju finansira ministarstvo poljopoprivrede u okviru subvencionisanja podizanja višegodišnjih zasada - kaže Jasminka Milivojević.

Prema njenim rečima, možda i najveća prednost ove tehnologije gajenja borovnica je mogućnost olakšanog zalivanja sa dobrim dreniranjem supstrata i vrlo precizno izbalansirana ishrana borovnica.

- Inicijalni fokus ovog načina gajenja je da se optimizira režim ishrane kako bi se biljkama obezbedio dobar nutritivni status koji će uticati i na razvijenost biljke i na njihovu rodnost. Analiza supstrata nekoliko puta godišnje je dobra, ali ne pokazuje da li je biljka usvojila nutritivne sastojke iz supstrata. Sa druge strane, folijarna analiza lista (analiza mineralnog sastava), precizno pokazuje koliko je hranljivih sastojaka biljka usvojila - objašnjava Milivojevićeva.

Već za sledeću godinu, zahvaljujući ovoj tehnologiji gajenja borovnica, u ovom zasadu očekuje se prinos od 1 do 1,5 kilogram po žbunu kod mlađih biljaka, a kod starijih i više od 2 kilograma.

Izvor: eKapija