24. Maj. 2018.

TOP SERBIAN BRANDS - Univerzitet SINGIDUNUM pobednik u kategoriji Korporativni brend - OBRAZOVANJE
Profesoru Milovanu Stanišiću - Predsedniku Univerziteta u ime Media Group Internacional zlatnu plaketu uručio je Živorad Žiža Raičković.
Univerzitetu SINGIDUNUM želimo puno uspeha u daljem radu