31. Avg. 2016.

Opsesija mobilnim telefonima: Šta jedan aparat govori o nama?


Nekada zamisliv samo u naučno fantastičnimfilmovima, mobilni telefon je danas dostupan svima, ali ni to nije ugroziloeksluzivnost spravice kojim su muškarci često veoma opsednuti

Jedna od najčešćih savremenih muških opsesija jeopsesija „čudesnim“ svetom tehnike, posebno one koaj se može spakovati u džepsakoa ili u elegantnu crnu tašnu. Da, reč je o mobilnim telefonima ilaptopovima čije je osnovno značenje i namena, dakle ideja sa kojom su ovesprave stvorene, odavno mutiralo u nešto sasvim drugo. Popularni „gadžeti“ su,u međuvremenu, postali najpoželjniji, ali i natransparnetniji simboli životnogstila, statusa, finansijske kompetentnosti. Izvaditi dobar mobilni telefon izunutrašnejg džepa sakoa i staviti da ispred sebe na sto je već pola od uspešnog„self promotiona“, odnosno lične prezentacije. U okviru kulture kojafunkcioniše na bazi brze razmene znakova, ove „čudesne“ spravice došle su kaoporučene. Sve drugo ide u domen opsesije, mada je histerija takođe preciznoodabrana reč jer se pomama za novim modelima telefona i laptopova međumuškarcima bez bitnijih razlika može izjednačiti sa ženskim ludilom zacipelama, tašnama i haljinama.  Zapravo,mogla je do juče. Danas je mobilni telefon, uz prateći aksesoar (maske,torbice) ženama podjednako bitan. Samsung ili Iphone sa specifičnom oznakom (5,5S, 6, 6+) i u ženskom svetu „svedoči“ o životnom statusu.

Zbog svegatoga, odnos koji, bilo koji od nas, ima prema svom telefonu dosta govori o namasamima. Jasno je da tu treba uvek uzeti u obzir činjenicu specifičnog domaćegkonteksta, svih tih godina nekulture koje su valjda konačno iza nas, aličinjenicu da su te famozne „skupe“ stvari ovde uvek stizale pogrešnim putem.Kada to kažem mislim na to da su do njih uvek prvo dolazili oni koji nisu umelida ih nose sa stilom. Setite se samo „pejdžer vremena“, zatim svetlećihtelefona okačenih oko vrata, pa i nepobitne činjenice da su u našoj sredininastajale i folk pesme posvećene mobilnim telefonima poput one čuvene kojakaže: „Mobilni telefon u mraku menja boje, mobilni telefon, zbog njega me seboje!“. 

Žrtve trendova, snobovi i ostali

Podeljenost nadva stara principa vidi se i u odabiru mobilnih telefona. Najpoznatijiproizvođači su, računajući na ove stereotipe, angažovali dizajnere koji ćebojama, oblikom i performansama zadovoljiti svačije strasti i naklonosti.Mobilni telefon je vrlo brzo postao deo ličnog imidža, odnosno stekao težinu ivažnost koju imaju dobro odabrane cipele, mantil ili sat. Izboru telefona sepristupa sa posebnom pažnjom, a opšti utisak je da je dizajn često važniji odfunkcija kojima aparat raspolaže. Do juče je više brendova dolazilo u obzir alidanas je sve manje više svedeno na već pomenuta dva konkrentska brenda.

Ljudi koji ovuspravicu vide kao deo sopstvenog imidža mnogo češće će menjati telefone,truditi se da po svaku cenu isprate poslednje trendove i sve novotarije na ovompolju. Međutim, i kada to analiziramo potrebno je da uzmemo u obzir posebnugrupu ljudi koja boluje je od jedne podjednako posebne opsesije – imati sve štoje novo. Sa psihološkog aspekta, ovi ljudi nisu samo obične „žrtve trendova“,već se neretko radi o labavom osećaju ličnog identiteta , koji mora bitipojačan „moćnom tehnikom“ čiju „vrednost“ i „važnost“  svi razumeju. Dakle, na taj način se pojačavaosećaj sopstvene vrednosti, koji na nesreću ovih „žrtava“ traje sve dok se nepojavi novi model na tržištu. Ponekad je reč i o čistom snobizmu, koji, njegovinosioci jednostavno moraju zadovoljiti. Oni manje uživaju u stvarnimprednostima novih modela poput HTC komunikatora koji recimo ima mogućnost brzogslanja mejlova i Interneta u najširem smislu reči  koliko u činjenici da oni to poseduju.


Techno freaks

Takođe, ne bitrebalo zanemariti još jednu posebnu vrstu ljudi,a to su iskreni, pasioniranizaljubljenici u tehniku. Reč je o osobama koje su istinski fascinirani svim timsoftferima i hardverima, baterijama i funkcijama, dakle oni  ljudi koji će za samo nekoliko sekundirastaviti kompjuter do najsitnijeg šrafa, otkriti problem i podjednako brzo gavratiti u početno stanje. Popavljenog, naravno. Za njih su dizajn, boje i oblici na drugom mestu u odnosu na brzinuuspostavljanja poziva, rezoluciju fotgrafija, kvalitet video snimaka, megabajteslobodne memorije, izdržljivost baterije i jačinu prijema. Dakle, oni će prviotkriti da neki novi, popmpezno reklamirani model, i nije tako savršen kao štose o njemu priča, zatim da je prednost data „ušminkanosti“, a ne stvarnompotencijalu „mašine“. Zbog toga će se uvek držati provereno dobrog sve dok sene pojavi nešto zaista bolje. To znači da i oni budno prate sve što se događa u„mobilnom svetu“, ali sa sasvim drugog aspekta koji je, ruku na srce,razumljivi od bilo kog tipa pomodarstva i snobovske pomame.


Mobilni bonton

Na kraju,pozabavimo se i onim o čemu svi vode najmanje računa, bez obzira na to kakavodnos imaju prema mobilnim telefonima. Reč je o pravilima bontona koja bitrebalo poštovati prilikom njegove upotrebe. Pre svega, kao i kod drugih sredstavakomunikcije, iako je osnovna svrha ove sprave da u svakom trenutku možemoprimiti ili uputiti pozoiv, trebalo bi voditi računa kada to činimo. Nijepristojno zvati druge uvek kada nama to odgovara, osim u situaciji kada jepoziv hitan. Takođe, gradska gužva i vreva nisu razlog da ne odgovorimo napoziv, ali bi, tom prilikom, trebalo da se pomerimo u stranu kako ne bismoometali druge prolaznike. Ukopavanje u mestu će sigurno zasmetati onima koji hodaju iza nas. Korišćenje mobilnogtelefona u gradskom prevozu, pozoritu, bioskopu ili drugim javnim mestimajednostavno nije umesno. Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili „silent“opcija omogućiće prijem poziva i poruka bez ugrožavanja drugih.  Isto pravilo važi i za upotrebu telefona naposlovnim sastancima. Ako pak razgovaramo telefonom u restoranu, to je jasanizraz nepoštovanja osobe sa kojom sedimo za stolom. U avionu , prema pravilimaFFC-a, nije dozvoljena upotreba telefona tokom leta. Opcija „hands free“ jeidealna za korišćenje telefona u automobilu zbog bezbednosti svih učesnika usaobraćaju. Za osobe koje imaju problema sa koncentracijom na više stvariistovremeno savet je da ipak parkiraju automobil i obave razgovor ukoliko ga jenemoguće odložiti. Nemojte zaboraviti da upotreba mobilnog telefona podrazumevapoštvanje određenih pravila u vezi sa mestom i načinom razgovora, kao i sasituacijom i okolnostima u kojime se nalazite. Koliko god da volite svojumagičnu spravicu koja je do pre desetak godina predstavljala futurističkuprojekciju, a danas se bez nje osećate zaista nemoćno i izgubljeno, imajte naumu da se u njenim prednostima može beskrajno uživati a ipak ostati kulturan.